Auteursgenootschappen

Vanaf 2020 verdeelt de KANTL de overheidssubsidies voor auteursgenootschappen. 

In het verleden reikten twee instellingen de subsidies voor auteursgenootschappen uit:

  • Tot en met 2019 reikte Literatuur Vlaanderen (tot eind september 2019 Vlaams Fonds voor de Letteren) basissubsidies uit in de vorm van een forfait.
  • Tot en met 2017 reikten de provinciale overheden subsidies uit in de vorm van variërende bedragen. Door de uitdovende cultuurwerking van de provinciale overheden werden deze subsidiemiddelen in 2018 en 2019 door Literatuur Vlaanderen verdeeld.

Vanaf 2020 geeft Literatuur Vlaanderen de opdracht aan de KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren) om de overheidssubsidies voor auteursgenootschappen te organiseren en ondersteunen. De werking van auteursgenootschappen sluit immers nauw aan bij de missie en expertise van de KANTL.

Om de werking van de auteursgenootschappen te helpen activeren en dynamiseren, zal de KANTL ook initiatieven ondernemen voor een gemeenschappelijke en overkoepelende werking. Op die manier werken Literatuur Vlaanderen en de KANTL aan een geïntegreerd letterenbeleid, dat inspeelt op het versterken van literair erfgoed in Vlaanderen. De start van een belevingscentrum over de literaire canon in 2021 biedt hiervoor een mooie kans.

Wil je als auteursgenootschap subsidies aanvragen voor 2020?

Raadpleeg het reglement hier.

Download het formulier om een basissubsidie aan te vragen hier (pdf) of hier (Word).

Download het formulier om een extra projectsubsidie aan te vragen hier (pdf) of hier (Word).

Deadline: bezorg uw dossier uiterlijk op 15 november 2019 per e-mail (in PDF-formaat) aan secretariaat@kantl.be.

Meer documenten

Het werkingsverslag over de basissubsidie van 2020 (in te dienen in 2021) vind je hier (pdf) of hier (Word).

Het werkingsverslag over de projectsubsidie van 2020 (in te dienen in 2021) vind je hier (pdf) of hier (Word).